Tag Archives: การเตรียมดิน

ส้ม

1. การเตรียมพื้นที่  ถ้าเป็นพื้นที่ดอน ให้ขุดตอไม้ออก ไถพรวนให้ลึก 30-40 เซนติเมตร ปรับพื้นที่ให้เรียบ แล้วขึ้นแปลงเป็นรูปลอนลูกฟูกขวางทางแสงอาทิตย์กว้าง 3 เมตร สูง 40 เซนติเมตร ไม่จำกัดความยาว โดยให้มีพื้นที่ว่างระหว่างแปลง 3 เมตร สำหรับให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้โดยสะดวก ทำร่องน้ำ เพื่อระบายน้ำที่ไหลออกจากแปลงลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่ม ขุดเป็นร่องหรือยกร่อง โดยมีสันร่องซึ่งจะใ่ช้ปลูกกว้างประมาณ 6 เมตร ร่องน้ำกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1 เมตร ก้นร่องน้ำกว้าง 70 เซนติเมตร การยกร่องควรทำขวางแสงอาทิตย์ เพราะจะทำให้ร่องได้รับแสงสม่ำเสมอทั่วถึง กรณีที่ลุ่มมากต้องทำคันกั้นน้ำรอบสวนมีท่อระบายน้ำเข้า-ออกจากสวนได้ 2. การจัดระยะปลูก … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off

การปลูกผลไม้

การเตรียมดิน – สภาพดินไม่จำกัดอยู่ที่การรักษา – ไถ คราด แล้วทิ้งไว้จนหญ้าขึ้น แล้วไถอีกครั้ง – ให้ทำเป็นแปลง (ยกร่อง) กว้าง ๑ เมตร ความยาวแล้วแต่พื้นที่ – นำจุลินทรีย์ที่ขยาย ไปฉีดพ่นใส่ดิน สัก 3 – 5 วัน การเพาะเมล็ด – หาเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง – นำผ้าขาวบางมาห่อเมล็ด แล้วนำไปแช่น้ำจุลินทรีย์ฯ พอประมาณ ทิ้งไว้ 1 คืนหลังจากนั้นนำออกมา สลัดนำพอหมาดๆ แล้วนไปหว่านในดินที่เตรียมไว้ – หาฟางข้าวมาคลุม แล้วรดด้วยน้ำจุลินทรีย์ฯ สัปดาห์ละครั้งนอกนั้นให้รดด้วยน้ำธรรมดา – … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off